پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن تاکسی تلفنی چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن تاکسی تلفنی، 133 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره تاکسی تلفنی) (شماره تلفن تاکسی تلفنی) (شماره تلفن تاكسي تلفني) (تاکسی تلفنی 133) ()