پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن پست تلفنی چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن پست تلفنی، 193 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پست تلفنی) ()