پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن اورژانس تهران چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن اورژانس تهران، 115 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تلفن اورژانس تهران) (شماره اورژانس تهران) () (شماره اورژانس) (شماره تلفن اورژانس تهران) (اورژانس تهران)