پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن امداد سازمان آب و فاضلاب چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن امداد سازمان آب و فاضلاب، 122 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(امداد آب) (امداد آب و فاضلاب) (شماره امداد آب) (شماره تلفن امداد آب) () (امداد اب) (شماره امداد اب) (شماره اداره اب) (امداد سازمان آب) (تلفن امداد آب) (شماره ی سازمان آب وفاضلاب)