پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن اعلام سرطانهای شایع، عوارض، درمان چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن اعلام سرطانهای شایع، عوارض، درمان، 77523344 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عوارض متوتروکسات) (عوارض مصرف قرص سیپروهپتادین) (عوارض پردنیزولون 50)