پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن اطلاعات پروازهای داخلی و خارجی چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن اطلاعات پروازهای داخلی و خارجی، 199 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()