پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن اطلاعات برق چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن اطلاعات برق، 3261 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تلفن اطلاعات برق) (شماره سازمان برق) ()