پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره تلفن اتش نشانی چند است؟

1 پاسخ 1

شماره تلفن اتش نشانی، 125 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (شماره آتش نشانی) (شماره تلفن آتش نشانی)