پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول یونان چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور یونان، یورو است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول یونان) (واحد پول يونان) (پول یونان) (واحدپول یونان) (واحد پول یونان چیست؟) (واحد پول یونان ) (واحدپول يونان) (پول يونان) (واحد پول يونان چيست) (واحد پول کشور یونان) (شکل پول یونان) (واحد پول قدیم یونان) (واحد پول یونان چیست) () (واحد پول یونان قدیم) (واحد بول يونان) (واحد پولی یونان) (واحد پول سابق یونان) (واحد پول یونان؟) (واحد پول يونان ) (پول قدیم یونان) (پول سابق یونان) (واحدپول یونان ) ( واحد پول یونان) (واحد پول يونان چيست؟) (واحد ÷ول یونان) (واحد قدیم پول یونان) (واحد پول یونانی) (واحد قدیمی پول یونان) (واحد سابق پول یونان) (واحد پول يونان؟) (واح پول یونان) (پول یونان قدیم) (واحد پول یونان در قدیم) (واحد پول کنگو) (واحدپول قدیم یونان) (واحد پول یونلن) (واحد پول یونان چیست ) ( واحد پول يونان) (��� ���� ��ی) (فروش واحد پول یونان)