پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول هلند چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور هلند، یورو است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول هلند) (پول هلند) (واحدپول هلند) (واحد پول هلند چیست) () (واحد پول هلند ) (واحد پول کشور هلند) (واحد پولی هلند) (قیمت پول هلند) (پول سابق هلند) (پول کشور هلند) (واحد پول قدیم هلند) (پول هلند چیست) (واحد پول هلند؟) (واحد بول هلند) (پول هلند ) (واحد پول پرو چیست) (پایتخت نروژ) (واحد پول هلند چیه) (واحد پول هند)