پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول هلند چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور هلند، یورو است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول هلند) (پول هلند) (واحدپول هلند) (واحد پول هلند چیست) () (واحد پول هلند ) (واحد پولی هلند) (واحد پول کشور هلند) (قیمت پول هلند) (پول سابق هلند) (پول کشور هلند) (واحد پول قدیم هلند) (پول هلند چیست) (واحد پول هلند؟) (واحد بول هلند) (واحد+پول+هلند) (پول هلند ) (واحد پول هند) (واحد پول هلند چیه) (پایتخت نروژ) (واحد پول پرو چیست)