پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول نيکاراگوئه چيست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور نیکاراگوئه، کوردوبا است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول نیکاراگوئه) (پول نیکاراگوا) (واحد پول نیکاراگویه) (واحد پول نیکاراگوا) (پول نیکاراگویه) (واحدپول نیکاراگوئه) (واحدپول نیکاراگویه) () (پول نیکاراگوئه)