پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول موزامبيک چيست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور موزامبیک، متیکال است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول موزامبیک) (پول موزامبیک) (واحد پول موزامبيك) () (واحد پول کشور موزامبیک) (واحدپول موزامبیک) (واحد پول موزانبیک) (واحد پول مزامبیک) (سفیدرودواحد پول موزامبیک) (واحد پول موزامبیک ؟)