پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول لهستان چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور لهستان، زلوتی است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول لهستان) () (واحد پول لهستان چیست) (واحدپول لهستان) (پول لهستان) (تبدیل واحد پول لهستان) (واحد پول لهستان )