پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول لبنان چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور لبنان، پوند یا لیره لبنان است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول لبنان) (پول لبنان) (واحد پول لبنان چیست؟) () (واحدپول لبنان) (واحد پول لبنان ) (واحد پول لبنان چیست) (واحد پول کشور لبنان) (واحد پولی لبنان) (واحد بول لبنان) (قیمت پول لبنان) (پول لبنان چیست) (لبنان)