پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول کویت چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور کویت، دینار کویت است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول کویت) (پول کویت) (واحد پول کویت چیست؟) (واحد پول كويت) (واحدپول کویت) (پول كويت) (واحدپول كويت) () (واحد پول کویت چیست) (واحد پول كویت ) (عکس پول کویت) (پول کویت ) (واحد پول کویت؟) (واحد پول کشور کویت) (واحد پول کویت) (واحد پول كويت چيست) (واح پول کویت) (���ρ�� ��ی�) (واحد ÷ول کویت) (واحد پول عربستان چیست) (پول واحد کویت)