پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول کوبا چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور کوبا، پزو است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول کوبا) (پول کوبا) (واحد پول کوبا چیست) (واحدپول کوبا) (واحد پول كوبا) () (پول كوبا) (واحد پول کوبا ) (واحد پول کشور کوبا) (واحد پولی کوبا) (واحد پول کوبا)