پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول کلمبیا چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور کلمبیا، پزو کلمبیا است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول کلمبیا) (واحد پول کلمبیا چیست) (واحد پول کشور کلمبیا) (پول کلمبیا) (واحد پول كلمبيا) () (واحدپول کلمبیا)