پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول فیلیپین چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور فیلیپین، پزو است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول فیلیپین) () (پول فیلیپین) (واحدپول فیلیپین) (واحد پول فيليپين)