پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول فنلاند چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور فنلاند، یورو است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول فنلاند) (پول فنلاند) (واحدپول فنلاند) (واحد پول فنلاند چیست) (واحد پول فلاند) () (واحد پولی فنلاند) (واحد پول پیشین فنلاند) (پول سابق فنلاند) (واحد بول فنلاند) (پول فنلاندی) (واحد پول فندلاند) (واحد پول سابق فنلاند) (واحد پول فنلاند ) (پول فلاند) (واحد پول کشور فنلاند) (واحد پول فنلاند چیست؟) (پول پیشین فنلاند) (تصویر پول فنلاند) (پول کشور فنلاند) (واحد پول فنلاد) (واحد ÷ول فنلاند) (واحد پول كشور فنلاند) (واحد پول فنلاند) (فنلاند واحد پول) (واحدپول فنلاند ) (واحد پول فنلان) (پول فنلاند) (واحد+پول+فنلاند)