پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول فلسطین اشغالی چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور فلسطین اشغالی، شکل نو است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول فلسطین) (واحد پول فلسطين) (واحد پول کشور فلسطین) (پول فلسطین) () (واحدپول فلسطین) (واحد پول فلسطین چیست)