پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول سنگال چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور سنگال، فرانک است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول سنگال) (واحدپول سنگال) () (پول سنگال) (سنگال چیست) (واحد پول کشورسنگال) (���ρ�� ����)