پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول زامبیا چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور زامبیا، کواشا است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول زامبیا) (واحد پول کشور زامبیا) (واحد پول زامبيا) (واحدپول زامبیا) (پول زامبیا) (واحد پول كشور زامبيا) (واحد پول کشور زامبیا چیست؟) (واحد پول زامبیا چیست؟) (پول کشور زامبیا) ("واحد پول کشور زامبیا") () (واحد پول کشور گامبیا چیست؟) (ارزش پول زامبیا) (قیمت پول زامبیا) (واحد پول کشور زامبیا چیست) (واحد پول کشور زامبیا؟) (واحد پول زامبیا چیست) (واحدپول زامبيا) (واحد پول کشور گامبیا چیست) (واحد پول كشور زامبيا چيست؟) (���ρ�� ��ی�) (واحد پول کشور «زامبیا» چیست) (زامبیا)