پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول رومانی چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور رومانی، لو است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول رومانی) (واحد پول روماني) (پول رومانی) () ("واحد پول رومانی") (واحد پول کشور رومانی) (ارزش پول رومانی) (واحد پول رومانی ) (پول روماني) (پول خرد رومانی) (واحد پول رمانی) (قیمت پول رومانی) (واحدپول رومانی) (واحدپول روماني) (تاریخ پول رومانی)