پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول دانمارک چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور دانمارک، کورون دانمارک است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول دانمارک) (واحد پول دانمارک چیست؟) (واحدپول دانمارک) (پول دانمارک) () (پول خرد دانمارک) (واحد ÷پول دانمارک) (پول دانمارک ) (واحد پول دانمارك) (واحد پول دانمارک چیست) (واحد پول دانمارک ) (پول دانمارك)