پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول چاد چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور چاد ، فرانک است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده