پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول تایلند چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور تایلند، بات است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول تایلند چیست؟) (پول تایلند چیست) (واحد پول تایلند) (واحد پول تايلند چيست) () (واحد پول تایلند چیست) (واحد پول تایلندچیست) (پول تایلند) (واحد پول کشور تایلند) (واحد پول تايلند)