پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول پاراگوئه چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور پاراگوئه، گوارانی است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول پاراگوئه) (پول پاراگوئه) (واحد+پول+پاراگوئه) (واحد پول پاراگویه) (واحدپول پاراگوئه) () (پول پاراگویه) (واحد پول پاراگوعه) (یکای پول پاراگویه) (واحد پول کشور پاراگوئه) (واحدپول پاراگویه) (پول+پاراگوئه) ( پول پاراگوئه) (واحدپول پراگوئه)