پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول انگلستان چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور انگلستان، پوند است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول انگلستان) (واحد پول انگلیس) (پول انگلستان) (واحد پول انگلیس چیست) (واحد پول انگليس) (واحدپول انگلستان) () (واحد پول انگلستان چیست) (پول انگلیس) (واحدپول انگلیس) (واحد پول کشور انگلستان) (واحد پول لندن) (واحد پول بریتانیا) (واحد پول انگلیس ) (واحد پول کشور انگلیس) (واحد پول انگلستان ) (پول قدیم انگلستان) (واحدپول لندن) (واحد بول انكلستان) (پول انگلیس قدیم) (واحد پول انگلیستان) (واحدهای پول انگلیس) (پول انگلستان ) (واحدهای پول انگلستان) (واحد پول بریتانیا؟) (تاریخچه پول انگلستان) (انگلستان)