پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول اکراین چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور اکراین، کاربووانزا است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول اوکراین) () (واحد پول اوکراین چیست) (واحد پول اکراین چیست ؟) (واحد پول اوکراین چیست ؟) (واحد پول اکراین چیست) (واحد پول اکراین) (واحد پول اكراين) (واحد پول کشور اکراین چیست؟) (کشور اکراین)