پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول اسلواکی چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور اسلواکی، کرون اسلواکی است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول اسلواکی) (واحد پول اسلوانی) () (واحد بول اسلواکی) (واحد پول استونی)