پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول اروگوئه چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور اروگوئه، پزو است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول اروگوئه) () (واحد پول اروگویه) (پول اروگوئه) (واحدپول اروگوئه) (واحد+پول+اروگوئه) (واحد پول اروگويه) (واحد پول کشور اروگویه)