پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول آلبانی چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور آلبانی، لک است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پول البانی) (پول آلبانی) (واحد پول آلبانی) (واحد پول البانی) () (واحد پول آلباني) (واحد پول الباني) (پول الباني) (واحدپول البانی) (واحدپول آلبانی) (پول آلباني) (واحد پول کشور آلبانی) (پول آلبانی ) (واحد بول الباني) (پول البانى) (بول الباني) (پول کشور آلبانی) (واحد پول الباني؟) (واحد پول آلبانی ) (پول البانی) (واحد پول کشور البانی) (واحد پول آلبانی چیست؟)