پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد پول آفریقای جنوبی چیست؟

1 پاسخ 1

واحد پول کشور آفریقای جنوبی، رند است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول آفریقای جنوبی) (واحد پول آفریقای جنوبی چیست) (پول آفریقای جنوبی) (واحد پول افریقای جنوبی) (واحد پول افریقا) (پول افریقای جنوبی) (واحد پول آفريقاي جنوبي) () (واحد پول افريقاي جنوبي) (واحد پول آفریقا) (واحد پول آفریقا جنوبی) (واحد+پول+آفریقای+جنوبی) (پول افریقا) (واحدپول آفریقای جنوبی) (پول افريقاي جنوبي) (واحدپول افریقای جنوبی) (پول افريقا) ("واحد پول افريقاي جنوبي ")