پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

ماه های تقویم هجری قمری به ترتیب عبارتند از: محرم، صفر، ربیع‌الاول، ربیع‌الثانی، جمادی‌الاول، جمادی‌الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعده و ذیحجه.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ترتیب ماه های قمری) (ماه های قمری به ترتیب) (ترتیب ماههای قمری) (ماه های قمری) (ماه های هجری قمری) (ماههای قمری به ترتیب) (ماهای قمری) (ماههای قمری) (ماه دهم قمری) () (ترتيب ماههاي قمري) (ماههای هجری قمری) (ماههای قمری کدامند) (ترتیب ماههای هجری قمری) (ماه قمری) (ماه های هجری قمری به ترتیب) (ماه قمری چیست) (ترتیب ماهای قمری) (ماهای قمری به ترتیب) (ترتيب ماه هاي قمري) (ماههاي قمري به ترتيب) (ماه هفتم قمری) (ترتیب ماه قمری) (ماهاي قمري) (ترتیب ماه های هجری قمری) (ماه های قمری کدامند) (ترتیب ماههای هجری) (ترتيب ماهاي قمري) (ماه هاي قمري به ترتيب) (نام ماههای قمری به ترتیب) (ماه هاي قمري را به ترتيب ) (ماه های سال قمری به ترتیب) (ماه قمري چيست) (ترتيب ماههاي قمري ) (ترتیب ماه های قمری ) ("ترتیب ماههای قمری") (ماه های تقویم قمری) (ماههای قمری رابه ترتیب نام ببرید) (ماه های هجری قمری چیست) (ترتیب ماههای میلادی) (ماه های قمری چیست؟) (ترتیب ماه‌های قمری) (تاریخ قمری چیست) (تریب ماههای هجری قمری) (ساعات قمری کدامند) (ماه کامل) (ماههای میلادی به ترتیب کدامند) (تقویم ماه های قمری) (ماه پنجم میلادی چیست) (ماه هاي هجري ) (ماههاي قمري به ترتيب كدامند) (هجری قمری چیست) (سال هجری قمری چیست) (ماه های قمری بترتیب) (اسامی ماههای قمری به ترتیب) (ترتیب ماهها) (ترتيب ماههاي ميلادي)