پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

ژانویه 31 روز دارد.
فوریه 28 یا 29 روز دارد (بسته به کبیسه بودن سال).
مارس 31 روز دارد.
آوریل 30 روز دارد.
مه 31 روز دارد.
ژوئن 30 روز دارد.
ژوئیه 31 روز دارد.
اوت (آگست) 31 دارد.
سپتامبر 30 روز دارد.
اکتبر 31 روز دارد.
نوامبر 30 روز دارد.
دسامبر 31 روز دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سال میلادی چند روز است) ( march ماه چندروز است) (تعداد روزهای ماه های میلادی) (ماه های میلادی چند روز است) (تعداد روزهای ماههای میلادی) (تعداد روزهای سال میلادی) (ماههای میلادی چند روز است) () (سال میلادی چند روز است؟) (تعداد روز های ماه های میلادی) (هر ماه میلادی چند روز است) (سال ميلادي چند روز است) (ماه های میلادی چند روزه) (ماه میلادی) (هر ماه چند هفته است) (سال قمری چند روز است) (ژانویه چند روز دارد) (آگوست ماه چند ميلادي است) (ژوئن ماه چند میلادی است ) (تعداد ماه های میلادی) (سپتامبر ماه چند میلادی) (ماه اکتبر چند روز) (ژوئن ماه چند؟) (تعداد روز ماههای میلادی) (ماه های قمری چند روز است) (سال قمری چند روز است؟) (ماههای قمری چند روزه هستند) (ماه ميلادي) (ماه فوريه چند روز) (ماههای میلادی) (ماه های میلادی) (هر سال چند روز است)