پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز امور تربيتي و تربيت اسلامي" چه روزي است؟

1 پاسخ 1

هشتم اسفند، روز امور تربیتی و تربیت اسلامی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روزامورتربيتي وتربيت اسلامي چه روزيست ؟)