پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


عرض جغرافیایی نامیبیا چیست؟

1 پاسخ 1

نامیبیا در عرض جغرافیایی 22 درجه و 0 دقیقه جنوبی ( Latitude: 22 00 S) واقع شده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نامیبیا رابهتر بشناسیم ) ()