پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

من دختر 35 که هیچ گونه خواستگار ندارم نیاز جنسی باید چه کار کنم اگه خود ارضایی نکنم

1 پاسخ 1

یا صیغه شرعی یا ازدواج راه سومی وجود ندارد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (خود ارضایی) (خواستگار) (جنسی)