پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور الجزایر چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت الجزایر (Algeria) الجزیره (Algiers) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت الجزایر) (پايتخت الجزاير) (مرکز کشور الجزایر) (مرکز الجزایر) (کشور الجزایر) (پایتخت کشور الجزایر) () (پایتخت الجزایر کجاست) (پايتخت كشور الجزاير) (پایتخت الجزیره) (پایتخت الجزایر چیست) (نام پایتخت الجزایر) (پایتخت کشورالجزایر) (كشور الجزاير) (الجزایر پایتخت) (پایتخت الجزایر کجاست؟) (پایتخت الجزایر ) (الجزایر+پایتخت) (پایتختالجزایر) (مرکزکشورالجزایر) (�����ی� �ی��) (جمعیت الجزایر) ( پایتخت الجزایر چیست) (جمعیت کشور الجزایر)