پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

اگرآب منی رنگش زرد بود برای سفید شدن آب منی چه باید کرد؟

1 پاسخ 1

برادرعزیز..برای شماچه فرقی میکند که رنگ منی شما چه رنگی باشد! آیاباسفیدشدن رنگ آن تغییری دررنگ و چهره ی شماایجادمیکند؟وآیازردبودنش !مشکلاتی برای شماایجادکرده!؟بنده برادرمطمعناً عرض میکنم که نگرانی شماکاملاً بی مورد است.وهردورنگ درهرصورت کارآمد.من اله توفیق


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(منی) ()