پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من اکنون 14 سال و 9 ماه دارم و موهای زهارم روییده اند ولی نشانه های دیگر بلوغ در من دیده نمیشود آیا تنها این نشانه کافی است که من بالغ شده ام

1 پاسخ 1

سلام علیکم نشانه های تکلیف : ۱) اگر شخص ۱۴ سال و ۶ ماه شمسی برسد به سن تکلیف رسیده اگر قمری حساب کند میشود ۱۵ سال چون سال . ۲) روییدن مو خشن در زیر شکم انسان ۳) خارج شدن منی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده