پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

شیر خام خوردن


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کنایه از غفلت) (کنایه ازغفلت) () (کنایه از غفلت) (کنایه از غفلت در جدول) (کنایه از غفلت است)