پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


Opcode چيست؟

1 پاسخ 1

آپکد در اصطلاح به کدهای مربوط به دستورالعمل های واحد پردازشی ( CPU) گفته می شود. پردازنده ها تنها 0 و 1 را می شناسند، بنابراین برای اینکه بتوان انواع دستورات نظیر ADD که یک واحد به یک متغیر اضافه می کند را توسط آنها اجرا کرد، باید با استفاده از کامپایلر کدهای معادل 0 و 1 آنها که توسط CPU قابل شناسایی است را به آنها اعمال کرد.
محل نگهداری آپکدها در حافظه است. پس از نوشتن کد برنامه، آن را توسط کامپلیر به آپکدهای معادل تبدیل کرده و سپس بر روی حافظه ذخیره می کنیم. پردازنده (CPU) برای اجرای این آپکدها، ابتدا آنها را یک به یک از حافظه برنامه فراخوانی می کند و سپس تویط واحد رمزگشای خود، آن ها را رمزگشایی (Decode) و عملیات آنها را انجام می دهد (Execute). عمل خواندن آپکدها از حافظه را در اصطلاح واکشی (Fetch) گویند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(opcode چیست) () (opcode چیست؟) (آپکد چیست) (چیست opcode) (چيست opcode )