پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مخترع "گالوانومتر" کیست؟

2 پاسخ 2

سوای گر در سال 1820 میلادی "گالوانومتر" را اختراع کرد.
"گالوانومتر" در سال 1820 میلادی، توسط یک مخترع آلمانی به نام "سوای گر" اختراع شد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مخترع گالوانومتر) (مخترع گالوانومتر کیست؟) (مخترع گالوانومتر کیست؟ ) (گالوانومتر) (مخترع گالوانومتر کیست) (تاریخچه گالوانومتر) () ( مخترع گالوانومتر کیست؟ ) (مخترع+گالوانومتر) (: مخترع گالوانومتر کیست؟)