پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف آکتونل)ریزیدرونات) (Actonel (Risedronate Sodium)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آکتونل)ریزیدرونات) چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
مهارکننده بازجدب استخوان (بیس فسفونات).
1/. پیشگیری و درمان اوستئوپوروز بعد ار یائستگی.
2/. بیماری پاژه.
3/.اوستئوپوروز ناشی از مصرف گلوکوکورتیکوئید (در بیمارانی که میزان 7.5mg یا بیشتر از پردنیزون یا دیگر اکی والانت ها را در روز مصرف می کنند).
عوارض جانبی:
اضطراب -سرگیجه -سر درد -بی خوابی -ادم محیطی -کاتاراکت -تهوع -اسهال -گاستریت -نفخ -عفونت دستگاه ادراری -برونشیت -درد استخوان -راش -اختلالات دندانی -هایپرتانسیون -آنمی -آرترالژی
تداخل دارویی:
مکمل های حاوی کلسیم و کلسیم،منیزیم و آلومینیوم ممکن است با جذب این دارو تداخل پیدا کنند.
مکانیسم اثر:
از طریق مهار اوستروگلاست هاباعث کاهش ترن اور استخوانی و کاهش بازجذب استخوانی در سایت های رمدلینگ می شود.
عوارض جانبی:
اضطراب -سرگیجه -سر درد -بی خوابی -ادم محیطی -کاتاراکت -تهوع -اسهال -گاستریت -نفخ -عفونت دستگاه ادراری -برونشیت -درد استخوان -راش -اختلالات دندانی -هایپرتانسیون -آنمی -آرترالژی
اشكال دارویی:
tablet 5mg
tablet 35mg

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده