پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف بوتولینیوم)دیسپورت) (Abobotulinumtoxin A Injection (Dysport)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بوتولینیوم)دیسپورت) چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
1/.درمان آرایشی جهت رفع چین و چروک صورت.
2/.درمان استرابیسموس و هایپرهیدروزیس.
3/.درمان اسپاسم همی فاسیال، بلفارواسپاسم و اسپاسیتی اندام تحتانی همراه با سکته.
عوارض جانبی:
1/.در صورت تزریق در ماهیچه های اطراف چشم امکان ریزش اشک، سوزش چشم، دو بینی، افتادگی پلک و تعریق و سوزش صورت وجود دارد.
2/.در صورت تزریق در اندام های تحتانی احتمال ضعف در محل تزریق، ضعف عمومی، درد پا و افتادن وجود دارد.
3/.احتمال سوزش، خارش و کبودی در محل تزریق و اطراف آن وجود دارد.
4/.امکان واکنش های حساسیتی، اریتمی تشنج و انفارکتوس میوکارد وجود دارد.
تداخل دارویی:
از نظر تئوریکال تجویز همزمان بوتولینوم با داروهای دارای فعالیت بلوک کننده نوروماسکولار نظیر آمینوگلیکوزیدها و اسپکتینومایسین سبب تشدید اثر دارو می شود.
مکانیسم اثر:
دارو از طریق مهار ریلیز استیل کولین وابسته به یون کلسیم سبب بلوک نوروماسکولار ترمینال های اعصاب حرکتی شده و سبب کاهش پتانسیل عمل در صفحه محرکه انتهایی و در نتیجه ایجاد فلج شل می شود.
عوارض جانبی:
1/.در صورت تزریق در ماهیچه های اطراف چشم امکان ریزش اشک، سوزش چشم، دو بینی، افتادگی پلک و تعریق و سوزش صورت وجود دارد.
2/.در صورت تزریق در اندام های تحتانی احتمال ضعف در محل تزریق، ضعف عمومی، درد پا و افتادن وجود دارد.
3/.احتمال سوزش، خارش و کبودی در محل تزریق و اطراف آن وجود دارد.
4/.امکان واکنش های حساسیتی، اریتمی تشنج و انفارکتوس میوکارد وجود دارد.
هشدار:
مصرف دارو در بیمارانی که مشکل بلع و یا مشکلات تنفسی دارند باید بااحتیاط صورت گیرد.
اشكال دارویی:
injection 300/500 IU

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(Abobotulinumtoxin A Injection) ()