پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف فنوباربیتال (Phenobarbital) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فنوباربیتال چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
الف) تمام اشكال صرع بجز صرع ابسنس، تشنج‌های ناشی از تب در كودكان.
بزرگسالان: از راه خوراكی مقدار mg/day100-60 در سه مقدار منقسم یا به صورت مقدار واحد هنگام خواب مصرف می‌شود. و یا مقدار mg300-200 به‌صورت عضلانی یا وریدی مصرف شده و براساس نیاز هر 6 ساعت تكرار می‌شود.
كودكان: mg/kg/day 5-3 یا mg/m2 125 خوراكی، معمولاً در دو دوز منقسم یا به‌صورت تك دوز استفاده می‌شود. یا mg/kg 6-4 وریدی یا عضلانی مصرف شده و سطح خونی دارو پایش می‌شود.
ب) درمان صرع مداوم (Status epilepticus)
بزرگسالان: مقدار mg/kg10 با حداكثر سرعت mg/min50 طی 10 تا 15 دقیقه انفوزیون وریدی می‌شود، می‌توان تا مقدار تام mg/kg20 تجویز كرد. این دارو باید با مراقبت كامل و فقط در درمانگاه اورژانس مصرف شود. در صورت نیاز دوز تكرار می‌شود.
پ) تسكین بخشی
بزرگسالان: از راه خوراكی، مقدار mg/day120-30 در 3-2 مقدار منقسم مصرف می‌شود. حداكثر دوز روزانه mg400 می‌باشد.
كودكان: از راه خوراكی، مقدار mg32-8 در روز مصرف می‌شود.
ت) بی خوابی.
بزرگسالان: مقدار 200-100 میلی گرم از راه خوراكی یا mg320-100 از راه تزریق عضلانی مصرف می‌شود.
ث) تسكین بخشی قبل از جراحی.
بزرگسالان: مقدار 200-100 میلی گرم 90-60 دقیقه قبل از جراحی تزریق عضلانی می‌شود.
ج) قطع مصرف دارو.
بزرگسالان: به ازای هر mg200-100 از باربیتورات یا داروی خواب آور غیر باربیتوراتی كه بیمار روزانه مصرف می‌كرده است، مقدار mg30 خوراكی در 3 یا 4 دوز منقسم مصرف می‌شود. اگر بیمار در روز اول علائم قطع مصرف نشان داد، ‌یك دوز سرشار mg200-100 از راه عضلانی داده می‌شود.
نوزادان: mg/kg/day10-3 خوراكی مصرف می‌شود. دوز مصرفی به تدریج طی یك دوره 2 هفته‌ای كاهش داده می‌شود.
مكانیسم اثر
‌اثر ضد تشنج: فنوباربیتال سبب مهار گسترش فعالیت تشنجی تولید شده در كانونهای صرع زا در قشر مغز، تالاموس و سیستمهای لیمبیك از طریق تشدید اثر اسید گاما آمینوبوتیریك (GABA) می‌شود. تحریك پذیری مراكز پیش سیناپسی و پس سیناپسی كاهش یافته، ‌و آستانه تحریك تشنجی افزایش می‌یابد. اثر تسكین بخش: خواب آور: فنوباربیتال به عنوان یك داروی مضعف غیر اختصاصی در سرتاسر CNS با زمان شروع اثر آهسته و مدت فعالیت طولانی عمل می‌كند؛ سیستم فعال كننده مشبك كه برانگیختگی CNS را كنترل می‌كند، به ویژه به این دارو حساس است. فنوباربیتال، تحریك پذیری غشای پیش سیناپسی و پس سیناپسی را از طریق تسهیل عمل GABA كاهش می‌دهد. محل دقیق اثر سلولی و مكانیسم اثر دارو مشخص نیست.

عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1/.برای بهتر شدن طعم دارو، محلولهای خوراكی را می‌توان با آب یا آب میوه مخلوط كرد.
2/.به هنگام تزریق وریدی دارو، برای جلوگیری از نشت دارو از رگ به بافتهای اطراف، بهتر است ‌از ورید بزرگتر استفاده شود.
3/.برای جلوگیری از بروز کاهش فشار خون و ضعف تنفسی، از تزریق وریدی دارو با سرعت بیش از mg/min60 خودداری كنید.
4/.حداكثر اثر دارو ممكن است 30 دقیقه بعد از تزریق وریدی آن ظاهر شود.
5/.هنگام تزریق وریدی فنوباربیتال، وسایل احیاء اضطراری باید در دسترس باشد.
6/.برای جلوگیری از آسیب بافتی، تزریق عضلانی دارو باید به طور عمیق و در عضلات حجیم انجام شود.
7/.در صورت وجود رسوب در محلول، از تزریق آن خودداری شود.
8/.برای درمان حملات صرعی مداوم در بزرگسالان در مصرف كامل و كوتاه مدت مقادیر سرشار دارو، حمایت تنفسی لازم است.
9/.اثرات كامل درمانی دارو ممكن است تا 3-2 هفته بروز نكند، بجز مواقعی كه مقادیر سرشار دارو مصرف شده باشد.
10/.سطح درمانی برای اثرات مختلف فنوباربیتال عبارتند از: mcg/ml10 برای اثر آرامبخشی، mcg/ml40-20 برای اثر ضد صرع، mcg/ml40 برای اثر خواب آوری.
11/.مصرف دارو نباید بطور ناگهانی قطع شود.
12/.این دارو ممكن است جذب سیانوكوبالامین Co57 را مختل نماید.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- با مصرف طولانی مدت فنوباربیتال احتمال بروز وابستگی جسمی و روانی به آن وجود دارد.
2- از مصرف الكل همراه فنوباربیتال باید خودداری نمود.
3- از كار با ماشین آلات، رانندگی و سایر فعالیتهایی كه نیاز به هوشیاری كامل دارند، باید پرهیز نمود.
مصرف در سالمندان: بیماران سالخورده نسبت به اثرات فنوباربیتال حساستر هستند و معمولاً به مقادیر كمتر دارو احتیاج دارند. در این گروه، گیجی، عدم آگاهی به زمان و مكان و تحریك پذیری ممكن است بروز كند.
مصرف در كودكان: تهییج پذیری ناگهانی ممكن است در كودكان بروز كند. این دارو در كودكان بایده با احتیاط تجویز شود.
مصرف در شیردهی: فنوباربیتال در شیر ترشح می‌شود. مصرف این دارو در دوران شیردهی منع شده است.
تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
فنوباربیتال ممكن است موجب بروز نتایج مثبت كاذب در آزمون فنتول آمین شود. این دارو ممكن است غلظت سرمی بیلی روبین را در نوزادان، بیماران مبتلا به صرع و بیماران مبتلا به زیادی بیلی روبین غیر كونژوگه غیر همولیتیك مادرزادی كاهش دهد.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: از راه خوراكی به خوبی جذب می‌شود و حدود 90-70 درصد دارو به جریان خون می‌رسد. جذب دارو بعد از تزریق عضلانی 100 درصد است.
پخش: به طور گسترده در سرتاسر بدن انتشار می‌یابد. حدود 30-25 درصد به پروتئین پیوند می‌یابد.
متابولیسم: توسط آنزیمهای میكروزومی كبدی متابولیزه می‌شود.
دفع: 50-25 درصد مقدار مصرف شده دارو به صورت تغییر نیافته از راه ادرار دفع می‌شود. باقیمانده دارو به صورت متابولیتهای اسید گلوكورونیك دفع می‌شود. نیمه عمر فنوباربیتال 7-5 روز است.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
فنوباربیتال ممكن است موجب افزایش یا تشدید اثرات مضعف تنفسی و CNS دیگر داروهای تسكین بخش ـ خواب آور، ‌ضد هیستامینها، داروهای مخدر، فنوتیازینها، ضد افسردگیها، آرامبخشها و الكل شود.
فنوباربیتال تجزیه آنزیمی وارفارین و سایر داروهای خوراكی ضد انعقاد را تشدید می‌كند. افزایش مقدار مصرف داروهای ضد انعقاد ممكن است ضروری باشد.
فنوباربیتال متابولیسم كبدی بعضی از داروها، از جمله كورتیكواستروئیدها یا داروهای خوراكی جلوگیری كننده از بارداری و استروژنهای دیگر، تئوفیلین و گزانتین‌های دیگر و داكسی سایكلین را افزایش می‌دهد.
فنوباربیتال اثر بخشی گریزئوفولوین را از طریق كاهش جذب آن از دستگاه گوارش مختل می‌كند. در صورت نیاز، گریزئوفولوین را در سه دوز منقسم باید مصرف نمود.
والپروئیك اسید، فنی توئین‌ و داروهای مهار كننده مونوآمین اكسیداز (MAO) متابولیسم فنوباربیتال را كاهش داده و می‌توانند مسمویت با آن را افزایش دهند.
ریفامپین ممكن است غلظت فنوباربیتال را با افزایش متابولیسم كبدی آن كاهش دهد.
روغن گل مغربی (evening primrose oil) ممكن است دوز مورد نیاز برای اثر ضد تشنجی را افزایش دهد.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1/.برای بهتر شدن طعم دارو، محلولهای خوراكی را می‌توان با آب یا آب میوه مخلوط كرد.
2/.به هنگام تزریق وریدی دارو، برای جلوگیری از نشت دارو از رگ به بافتهای اطراف، بهتر است ‌از ورید بزرگتر استفاده شود.
3/.برای جلوگیری از بروز کاهش فشار خون و ضعف تنفسی، از تزریق وریدی دارو با سرعت بیش از mg/min60 خودداری كنید.
4/.حداكثر اثر دارو ممكن است 30 دقیقه بعد از تزریق وریدی آن ظاهر شود.
5/.هنگام تزریق وریدی فنوباربیتال، وسایل احیاء اضطراری باید در دسترس باشد.
6/.برای جلوگیری از آسیب بافتی، تزریق عضلانی دارو باید به طور عمیق و در عضلات حجیم انجام شود.
7/.در صورت وجود رسوب در محلول، از تزریق آن خودداری شود.
8/.برای درمان حملات صرعی مداوم در بزرگسالان در مصرف كامل و كوتاه مدت مقادیر سرشار دارو، حمایت تنفسی لازم است.
9/.اثرات كامل درمانی دارو ممكن است تا 3-2 هفته بروز نكند، بجز مواقعی كه مقادیر سرشار دارو مصرف شده باشد.
10/.سطح درمانی برای اثرات مختلف فنوباربیتال عبارتند از: mcg/ml10 برای اثر آرامبخشی، mcg/ml40-20 برای اثر ضد صرع، mcg/ml40 برای اثر خواب آوری.
11/.مصرف دارو نباید بطور ناگهانی قطع شود.
12/.این دارو ممكن است جذب سیانوكوبالامین Co57 را مختل نماید.
نكات قابل توصیه به بیمار
1- با مصرف طولانی مدت فنوباربیتال احتمال بروز وابستگی جسمی و روانی به آن وجود دارد.
2- از مصرف الكل همراه فنوباربیتال باید خودداری نمود.
3- از كار با ماشین آلات، رانندگی و سایر فعالیتهایی كه نیاز به هوشیاری كامل دارند، باید پرهیز نمود.
مصرف در سالمندان: بیماران سالخورده نسبت به اثرات فنوباربیتال حساستر هستند و معمولاً به مقادیر كمتر دارو احتیاج دارند. در این گروه، گیجی، عدم آگاهی به زمان و مكان و تحریك پذیری ممكن است بروز كند.
مصرف در كودكان: تهییج پذیری ناگهانی ممكن است در كودكان بروز كند. این دارو در كودكان بایده با احتیاط تجویز شود.
مصرف در شیردهی: فنوباربیتال در شیر ترشح می‌شود. مصرف این دارو در دوران شیردهی منع شده است.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: باربیتورات
طبقه‌بندی درمانی: ضد تشنج، تسكین بخش، خواب آور
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: ردة D
نام‌های تجاری: Luminal

عوارض جانبی
اعصاب مركزی: خواب آلودگی، لتارژی، سرگیجه، تضعیف CNS، تهییج متناقض و آشفتگی (در بیماران سالخورده)، هیجان مفرط در كودكان
قلبی ـ ‌عروقی: كمی فشار خون (بعد از تزریق سریع وریدی)، برادیكاردی، ترومبوفلبیت.
پوست: اریتم مولتی فرم، نكروز، صدمه عصبی در محل تزریق، بثورات، تورم، كهیر، سندرم استیونس ـ‌ جانسون.
دستگاه گوارش:‌ تهوع، استفراغ.
تنفسی: آپنه، تضعیف تنفسی.
خونی: تشدید پورفیری
سایر عوارض: وابستگی روانی و فیزیكی
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: راه رفتن نامتعادل، اختلال در تكلم، نیستاگموس پایدار، خواب آلودگی، کانفیوژن، ضعف تنفسی، ادم ریوی، از بین رفتن رفلکس‌ها و اغما.
سندرم شوك تیپیك همراه با تاكیكاردی و كمی فشار خون همراه با یرقان، اولیگوری و لرز و به دنبال آن تب ممکن است بروز كند.
درمان: شامل حفظ و حمایت از تهویه و عملكرد ریوی می‌شود. حمایت عملكرد قلبی و دستگاه گردش خون با استفاده از داروهای تنگ كننده عروق و تزریق وریدی مایعات، در صورت لزوم، انجام می‌شود. در صورت هوشیار بودن بیمار و سالم بودن رفلکس حلقی (gag reflex)، با تجویز شربت ایپكا (در صورت بلع اخیر) او را وادار به استفراغ می‌كنند. در صورت وجود منعی برای القای استفراغ، با قرار دادن لوله داخل نای برای جلوگیری از آسپیراسیون، معده شستشو داده می‌شود و به دنبال آن ذغال فعال و مسهل تجویز می‌گردد. میزان مصرف مایعات و دفع آنها، ‌علائم حیاتی و معیارهای آزمایشگاهی بیمار باید اندازه گیری شوند. درجه حرارت بدن بیمار را باید حفظ كرد.
قلیایی كردن ادرار ممكن است در خارج کردن دارو از بدن مفید باشد. همودیالیز ممكن است در شرایط شدید مؤثر باشد. مصرف خوراكی ذغال فعال ممكن است دفع فنوباربیتال را صرف نظر از راه مصرف آن، افزایش دهد.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 15, 60, 100mg
Injection (sodium): 100 mg/ml,200 mg/ml, 1ml
Injection (as sodium): 200 mg/ml, 1ml
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: باربیتورات
طبقه‌بندی درمانی: ضد تشنج، تسكین بخش، خواب آور
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: ردة D
نام‌های تجاری: Luminal

عوارض جانبی
اعصاب مركزی: خواب آلودگی، لتارژی، سرگیجه، تضعیف CNS، تهییج متناقض و آشفتگی (در بیماران سالخورده)، هیجان مفرط در كودكان
قلبی ـ ‌عروقی: كمی فشار خون (بعد از تزریق سریع وریدی)، برادیكاردی، ترومبوفلبیت.
پوست: اریتم مولتی فرم، نكروز، صدمه عصبی در محل تزریق، بثورات، تورم، كهیر، سندرم استیونس ـ‌ جانسون.
دستگاه گوارش:‌ تهوع، استفراغ.
تنفسی: آپنه، تضعیف تنفسی.
خونی: تشدید پورفیری
سایر عوارض: وابستگی روانی و فیزیكی
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: راه رفتن نامتعادل، اختلال در تكلم، نیستاگموس پایدار، خواب آلودگی، کانفیوژن، ضعف تنفسی، ادم ریوی، از بین رفتن رفلکس‌ها و اغما.
سندرم شوك تیپیك همراه با تاكیكاردی و كمی فشار خون همراه با یرقان، اولیگوری و لرز و به دنبال آن تب ممکن است بروز كند.
درمان: شامل حفظ و حمایت از تهویه و عملكرد ریوی می‌شود. حمایت عملكرد قلبی و دستگاه گردش خون با استفاده از داروهای تنگ كننده عروق و تزریق وریدی مایعات، در صورت لزوم، انجام می‌شود. در صورت هوشیار بودن بیمار و سالم بودن رفلکس حلقی (gag reflex)، با تجویز شربت ایپكا (در صورت بلع اخیر) او را وادار به استفراغ می‌كنند. در صورت وجود منعی برای القای استفراغ، با قرار دادن لوله داخل نای برای جلوگیری از آسپیراسیون، معده شستشو داده می‌شود و به دنبال آن ذغال فعال و مسهل تجویز می‌گردد. میزان مصرف مایعات و دفع آنها، ‌علائم حیاتی و معیارهای آزمایشگاهی بیمار باید اندازه گیری شوند. درجه حرارت بدن بیمار را باید حفظ كرد.
قلیایی كردن ادرار ممكن است در خارج کردن دارو از بدن مفید باشد. همودیالیز ممكن است در شرایط شدید مؤثر باشد. مصرف خوراكی ذغال فعال ممكن است دفع فنوباربیتال را صرف نظر از راه مصرف آن، افزایش دهد.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فنوباربیتال) (قرص فنوباربیتال) (قرص فنوباربیتال 15) (فنوباربیتال 15 میلی گرم) (عوارض فنوباربیتال) (عوارض قرص فنوباربیتال) () (عوارض قرص فنوباربیتال 15 در کودکان) (فنوباربیتال 60) (قرص فنوباربیتال15) (عوارض قطع قرص فنوباربیتال) (قرص فنوباربیتال 15 برای نوزاد) (فنوباربیتال چیست) (عوارض قرص فنوباربیتال در کودکان) (داروی فنوباربیتال) (قرص فنوباربیتال 15 میلی گرم) (فنو باربیتال) (موارد مصرف قرص فنوباربیتال) (عوارض قرص فنوباربیتال 15) (قرص فنو باربیتال) (مصرف فنوباربیتال در نوزادان) (عوارض قرص فنوباربیتال 15 برای نوزاد) (قرص فنوباربیتال برای چیست) (عوارض قرص فنوباربیتال در نوزادان) (موارد مصرف قرص فنوباربیتال 15) (عوارض داروی فنوباربیتال) (قرص فنوباربیتال 100) (فنوباربیتال 15) (قرص فنوباربیتال چیست) (فنوباربيتال) (داروی فنوباربیتال چیست؟) (فنوباربیتال 100) (عوارض فنوباربیتال درنوزادان) (قرص فنوباربیتال 60) (فنوباربیتال15) (فنوباربیتال ) (عوارض فنوباربیتال 15) (عوارض قرص فنوباربیتال برای نوزاد) (عوارض فنوباربیتال در نوزادان) (دوز فنوباربیتال) (عوارض مصرف قرص فنوباربیتال) (آمپول فنوباربیتال) (قرص فنوباربیتال ۱۵) (موارد مصرف فنوباربیتال) (فنوباربیتال60) (راهنمای درمورد داروی فنوباربیتال۱۵) (فنوباربیتال 100 چیست) (عوارض مصرف فنوبالین) (عوارض قرص فنوباربیتال 100) (قرص phenobarbital) (قرص فنو باربیتال 15) (عوارض قرص فنوباربيتال) (فنوباربیتال100) (عوارض قرص فنو باربیتال) (قرص فنوباربیتال ) (عوارض فنو باربیتال) (عوارض قرص فنوباربیتال 15 در نوزادان) (فنوباربیتال ۱۵) (��� �������ی���15) (ضررهای فنوبابیتال چیست ) (امپول فنوباربیتال) (قرص فنوباربيتال) (فنوباربیتال برای نوزاد) (فنوباربيتال چيست؟) (فنوباربيتال 15) (قرص فنو بار بیتال) (عوارض مصرف قرص فنوباربیتال در نوزادان) (مضرات فنوباربیتال) (قرص phenobarbital 15) (در مورد قرص فنوباربیتال) ( قرص فنوبار بیتول15 برای چیه) (�ی�)