پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف بوپیواکایین (Bupivacaine HCl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بوپیواکایین چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
توجه : مقدار مصرف بوپیواكائین بر اساس روش بی حس كردن، عمق بی حسی و پاسخ بیمار تنظیم می‌شود و در بیماران جوان، سالخورده یا ضعیف و در بیماران مبتلا به بیماریهای كبدی یا قلبی باید كاهش یابد. كمترین مقدار برای بیشترین اثر مصرف شود.
الف) بی حسی دماسبی، برای انسداد حركتی متوسط.
مقدار 75-37.5 میلی‌گرم (30-15 میلی‌لیتر) ‌از محلول 0.25 درصد مصرف و در صورت نیاز، هر سه ساعت یك بار تكرار می‌شود.
ب) بی حسی دماسبی برای انسداد حركتی متوسط تا كامل.
مقدار 150-75 میلی گرم (30-15 میلی‌لیتر) ‌از محلول 0.5 درصد مصرف و در صورت نیاز هر سه ساعت تكرار می‌شود.
پ) بی حسی خارج سخت‌شامه‌ای، برای انسداد حركتی جزئی تا متوسط.
مقدار 50-25 میلی گرم (20-10 میلی‌لیتر) ‌از محلول 0.25 درصد مصرف، و در صورت نیاز هر سه ساعت تكرار می‌شود.
ت) بی حسی خارج سخت شامه‌ای، برای انسداد حركتی متوسط تا كامل.
مقدار 100-50 میلی گرم (20-10 میلی لیتر) از محلول 0.5 درصد مصرف می‌شود و در صورت نیاز هر سه ساعت تكرار می‌شود.
ث) برای انفیلتراسیون موضعی.
مقدار 175 میلی گرم (70 میلی لیتر) از محلول 0.25 درصد به صورت مقدار واحد مصرف می شود.
ج) انسداد اعصاب محیطی، برای انسداد حركتی متوسط تا كامل.
مقدار 175-12.5 میلی گرم (70-5 میلی لیتر) از محلول 0.25 درصد و یا 175-25 میلی گرم (37.5-5 میلی لیتر) از محلول 0.5 درصد مصرف، و در صورت نیاز، هر سه ساعت تكرار می‌شود.
چ) انسداد سمپاتیك.
مقدار 125-50 میلی گرم (50-20 میلی لیتر) از محلول 0.25 درصد مصرف و در صورت نیاز هر سه ساعت تكرار می‌شود.
توجه : حداكثر مقدار مصرف در بزرگسالان 175 میلی گرم به صورت مقدار واحد یا mg/day 400 است. در كودكان كوچكتر از 12 سال، مقدار مصرف تعیین نشده است.
مكانیسم اثر
بی حس‌كننده‌های موضعی با مهار هدایت تكانه‌های عصبی سبب كاهش نفوذپذیری غشای سلولهای عصبی به یون سدیم می‌شوند و در نتیجه، سرعت دپولاریزاسیون غشای سلول عصبی را كاهش می‌دهند. این عمل موجب بالا رفتن آستانه تحریكات الكتریكی می‌شود و از انتشار پتانسیل عمل جلوگیری می‌كند.

تداخل دارویی:
عوارض جانبی
توجه : عوارض سیستمیك، CNS و قلبی - عروقی معمولاً ناشی از مصرف مقادیر زیاد و جذب سریع دارو با تزریق داخل وریدی است.
اعصاب مركزی: عصبانیت، سرگیجه، تاری دید، لرزش، خواب آلودگی، تشنج، بیهوش شدن، ایست تنفسی.
قلبی - عروقی: ضعف میوكارد، كمی فشارخون، زیادی فشارخون، ‌برادیكاردی، ایست قلبی.
آلرژیك: بثورات جلدی، كهیر، ادم و سایر تظاهرات حساسیتی، واكنشهای ناسازگاری و شبه آنافیلاكتیك (به ندرت).
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی:
مسمومیت حاد: سرگیجه، كاهش فشارخون، لرزش، تشنج، اغما، تنفس ضعیف و نامنظم، عوارض قلبی - عروقی، ایست قلبی، اسپاسم نایژه‌ها، سیانوز ناشی از متهموگلوبینمی.
مسمومیت مزمن: خارش، قرمز شدن پوست، خراشیدگی، ساییدگی پوست، ادم، تاول (به هنگام مصرف مداوم این دارو در پوست یا مخاط).
درمان: در صورت مسمومیت حاد، یك داروی تهوع‌آور و سپس ذغال فعال تجویز می‌شود. در صورت مسمومیت ناشی از تزریق، با بستن تورنیكه یا قرار دادن كیسه آب سرد بر روی محل تزریق، از جذب آن جلوگیری می‌شود. باز نگه داشتن راههای تنفسی و دادن تنفس مصنوعی با اکسیژن، کنترل تشنج با تزریق وریدی mg/kg 0.1 دیازپام یا تزریق وریدی آهسته مقدار 50-10 میلی‌گرم سوكسینیلكولینكلراید و درمان متهموگلوبینمی با تزریق وریدی mg/kg 0.1 متیلنبلو 1% به مدت 10 دقیقه در صورت لزوم، از اقداماتی است كه می‌توان انجام داد. درمانهای عمومی عبارتند از درمان كمی اكسیژن خون، عدم تزریق مواد محرك و درمان كمی فشار خون. درمان واكنشهای ناشی از حساسیت مفرط شامل قطع مصرف دارو و درمان درماتیت است.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: بوپیواكائین یك بی حس‌كننده طولانی اثر است. زمان شروع بی حسی با مصرف محلول 0.25 یا 0.5 درصد در انسداد خارج سخت‌شامه‌ای، از جمله قسمت انتهایی، انسداد عصب سمپاتیك یا محیطی طی 17-4 دقیقه و طول مدت اثر دارو 7-3 ساعت است. اپی‌نفرین ممكن است مدت اثر بوپیواكائین را طولانی‌تر سازد.
پخش: حدود 96-82 درصد به پروتئینهای پلاسما پیوند می‌یابد (بیش از سایر بی حس‌كننده‌های موضعی). عبور این دارو از جفت كمتر از سایر بی حس‌كننده‌های موضعی است.
متابولیسم: متابولیسم این دارو در كبد انجام می‌شود.
دفع: به صورت داروی تغییر نیافته و مقدار كمی به صورت متابولیت از راه ادرار دفع می‌شود. نیمه عمر دفع این دارو 5.5-1.5 ساعت در بزرگسالان و حدود 8 ساعت در نوزادان است.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
مصرف همزمان با داروهای مضعف CNS و سولفات منیزیم تزریقی ممكن است موجب تضعیف اضافی CNS شود.
مصرف همزمان با داروهای گندزدای حاوی فلزات سنگین ممكن است موجب آزاد شدن یون فلزات سنگین شده و در نتیجه سبب تحریك شدید موضعی، تورم و ادم شود.
در صورت مصرف همزمان با داروهای مهاركننده مونوآمین اكسیداز (MAO)، ممكن است خطر بروز كمی فشار خون افزایش یابد. ده روز قبل از عمل جراحی، قطع مصرف داروهای مهاركننده MAO توصیه می‌شود.
مصرف همزمان با داروهای مسدود كننده عصبی - عضلانی ممكن است اثر این داروها را تشدید كرده و یا طول اثر آنها را افزایش دهد.
مصرف بوپیواكائین در انسداد خارج سخت‌شامه‌ای كمری ممكن است تغییرات تنفسی ناشی از داروهای ضد درد مخدر شبه تریاك را، در صورت مصرف همزمان، تشدید كند.
مصرف بوپیواكائین در ایجاد سطوح بالای بی حسی نخاعی یا زیر سخت شامه‌ای تا اندازه‌ای كه باعث انسداد سمپاتیك شود، ممكن است خطر بروز افت فشار خون و یا برادیكاردی را در صورت مصرف همزمان با گوانیتدین، تری‌متافان یا سایر آنتاگونیستهای سمپاتیك افزایش دهد.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتقات آمیدی.
طبقه‌بندی درمانی: بی حس كننده موضعی (از گروه آمیدها).
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Bupivacaine Mylan, Marcaine Spinal 0.5% heavy
ملاحظات اختصاصی
1- انجام آزمونها و اقدامات زیر در پیگیری وضعیت بیمار اهیمت زیادی دارد:
بررسی وضعیت قلبی - عروقی و تنفسی و هوشیاری بیمار بعد از هر بار تزریق دارو برای تعیین خطر مسمومیت CNS یا دستگاه قلبی - عروقی، اندازه‌گیری ضربان قلب جنین هنگام مصرف دارو در اطراف گردن رحم برای تشخیص برادیكاردی در جنین.
2- تزریق بوپیواكائین باید آهسته صورت گیرد و برای اطمینان از عدم ورود دارو به داخل عروق، عمل آسپیره كردن باید قبل از تزریق و طی آن انجام شود. این عمل در صورت مصرف دارو از طریق كاتتر نیز باید انجام شود.
3- تزریق این دارو در طی انقباضات قوی رحم و یا هنگام زایمان، ممكن است موجب بی حسی با عمق زیاد شود.
4- برای انسداد اطراف سخت‌شامه‌ای، ابتدا مقدار 5-2 میلی‌لیتر از دارو را به‌عنوان آزمون تزریق كرده و وضعیت بیمار پیگیری شود. در صورت امكان بهتر است یك فرآورده حاوی تنگ كننده عروق استفاده شود تا در صورت وارد شدن فرآورده به داخل عروق، تغییرات سیستم گردش خون قابل مشاهده باشد.
5- تجهیزات لازم برای احیای بیمار، اكسیژن و سایر داروها به هنگام مصرف این دارو در دسترس باشند.
مصرف در كودكان: مصرف این دارو در كودكان كوچكتر از 12 سال و همچنین مصرف آن برای بی حسی نخاعی در نوجوانان كوچكتر از 18 سال ممنوع است.
مصرف در شیردهی: ترشح این دارو در شیر مشخص نیست و در صورت لزوم مصرف، منافع این دارو در مقابل مضرات آن سنجیده شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Injection: 0.25%, 10ml, 0.25%, 20ml, 0.5%, 10ml, 0.5%, 20ml,
Injection: 0.5%, 4ml (Spinal (Bupivacaine HCl 5 mg + Glucose 80 mg) /ml)
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: مشتقات آمیدی.
طبقه‌بندی درمانی: بی حس كننده موضعی (از گروه آمیدها).
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده C
نام‌های تجاری: Bupivacaine Mylan, Marcaine Spinal 0.5% heavy
ملاحظات اختصاصی
1- انجام آزمونها و اقدامات زیر در پیگیری وضعیت بیمار اهیمت زیادی دارد:
بررسی وضعیت قلبی - عروقی و تنفسی و هوشیاری بیمار بعد از هر بار تزریق دارو برای تعیین خطر مسمومیت CNS یا دستگاه قلبی - عروقی، اندازه‌گیری ضربان قلب جنین هنگام مصرف دارو در اطراف گردن رحم برای تشخیص برادیكاردی در جنین.
2- تزریق بوپیواكائین باید آهسته صورت گیرد و برای اطمینان از عدم ورود دارو به داخل عروق، عمل آسپیره كردن باید قبل از تزریق و طی آن انجام شود. این عمل در صورت مصرف دارو از طریق كاتتر نیز باید انجام شود.
3- تزریق این دارو در طی انقباضات قوی رحم و یا هنگام زایمان، ممكن است موجب بی حسی با عمق زیاد شود.
4- برای انسداد اطراف سخت‌شامه‌ای، ابتدا مقدار 5-2 میلی‌لیتر از دارو را به‌عنوان آزمون تزریق كرده و وضعیت بیمار پیگیری شود. در صورت امكان بهتر است یك فرآورده حاوی تنگ كننده عروق استفاده شود تا در صورت وارد شدن فرآورده به داخل عروق، تغییرات سیستم گردش خون قابل مشاهده باشد.
5- تجهیزات لازم برای احیای بیمار، اكسیژن و سایر داروها به هنگام مصرف این دارو در دسترس باشند.
مصرف در كودكان: مصرف این دارو در كودكان كوچكتر از 12 سال و همچنین مصرف آن برای بی حسی نخاعی در نوجوانان كوچكتر از 18 سال ممنوع است.
مصرف در شیردهی: ترشح این دارو در شیر مشخص نیست و در صورت لزوم مصرف، منافع این دارو در مقابل مضرات آن سنجیده شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()