پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف اورسودزوکسی (Ursodeoxycholic Acid) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اورسودزوکسی چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
انحلال سنگهای كیسه صفرای حاجب در رادیوگرافی؛ افزایش جریان صفرا در بیماران دارای پروتز مجرای صفراوی.
بزرگسالان: مقدار mg/kg/day 10-8 در دو تا سه مقدار منقسم مصرف می‌شود. این دارو برای بیماران دچار سنگ های كیسه صفرای كلسیفیه نشده حاجب در رادیوگرافی كه بزرگترین قطر آنها كوچكتر از 20 میلی متر است، و امكان برداشت كیسه صفرای آنها بدلیل زیاد بودن خطر جراحی ناشی از بیماری سیستمیك، بالا بودن سن، یا واكنشهای ایدیوسینكرازی بیهوش كننده‌ها، یا عدم تمایل بیمار به جراحی وجود ندارد تجویز می‌شود.
مكانیسم اثر
اثر حل كننده سنگ صفرا: این دارو یك اسید صفراوی طبیعی است كه به میزان كم در صفرای طبیعی انسان و به میزان بیشتر در صفرای بعضی از گونه‌های خرس یافت می‌شود؛ ساخت و ترشح كبدی كلسترول را سركوب كرده و جذب روده‌ای كلسترول را نیز مهار می‌كند. دارو اثر مهار كننده كمی بر روی ساخت و ترشح اسیدهای صفراوی درونزاد به درون صفرا داشته ولی تأثیری بر ترشح فسفولیپید به درون صفرا ندارد؛ به نظر می‌رسد كلسترول را نیز حل می‌كند.

تداخل دارویی:
عوارض جانبی
اعصاب مركزی:‌ سردرد، خستگی، اضطراب، افسردگی، اختلالات خواب.
بینی:‌ رینیت.
دستگاه گوارش:‌ تهوع، استفراغ، سوء هاضمه، احساس طعم فلزی، درد شكم، درد صفراوی، كوله سیستیت، اسهال، یبوست، التهاب مخاط دهان، نفخ.
تنفسی:‌ سرفه.
پوست: خارش، بثورات پوستی، خشكی پوست، كهیر، نازك شدن مو، تعریق.
سایر عوارض: درد مفصلی، درد عضلانی، درد پشت.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: اسهال.
درمان: علامتی و حمایتی است.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: حدود 90 درصد از روده كوچك جذب می‌شود.
پخش: پس از جذب وارد ورید پورت شده و توسط كبد از خون پورت جدا (اثر عبور اول) و در آنجا با گلایسین یا تورین كونژوگه شده و سپس به داخل مجاری صفراوی ترشح می‌شود. اورسودیول در كیسه صفرا تغلیظ شده و با انقباضات كیسه صفرا ناشی از پاسخ فیزیولوژیك به غذا، از طریق مجاری مشترك و صفراوی وارد اثنی عشر می‌شود. مقدار كمی از دارو در گردش خون سیستمیك وارد می‌شود.
متابولیسم: توسط كبد متابولیزه می‌شود. مقدار كمی از داروی مصرف شده توسط هر گردش روده‌ای ـ‌ كبدی توسط باكتری ها تجزیه می‌شود؛ این دارو هم می‌تواند اكسید و هم احیا شده و به 7ـ كتو ـ‌ لیتوكولیك اسید یا لیتوكولیك اسید تبدیل شود.
دفع: مقدار بسیار كمی از دارو از راه ادرار دفع می‌شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
مصرف همزمان استروژنها، داروهای خوراكی جلوگیری از بارداری، و كلوفیبرات (و شاید سایر داروهای كاهنده چربی) كه ترشح كبدی كلسترول را افزایش و تشكیل سنگهای صفراوی كلسترولی را افزایش می‌دهند، ممكن است اثربخشی این دارو را خنثی كند.
آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم در شرایط آزمایشگاهی، اسید صفراوی را جذب سطحی كرده و با اثر آن از طریق كاهش جذب دارو تداخل می‌كنند. كلستیرامین و كلستیپول ممكن است با اثر این دارو از طریق كاهش جذب آن تداخل كنند.

اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: اسید صفراوی.
طبقه‌بندی درمانی: ماده حل كننده سنگ صفرا.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نام‌های تجاری: Ursoflor 300
ملاحظات اختصاصی
‌1ـ برای انحلال سنگ كیسه صفرا ماه ها درمان لازم است. انحلال سنگها ممكن است كامل نباشد و در 50 درصد بیماران احتمال عود سنگ طی پنج سال وجود دارد. بیماران برای درمان به دقت انتخاب و روشهای دیگر درمان در نظر گرفته شوند. بی ضرری مصرف این دارو برای بیش از 24 ماه تایید نشده است.
2ـ پاسخ به درمان پیگیری شود. سونوگرافی كیسه صفرا هر شش ماه در اولین سال درمان لازم است. در صورت انحلال سنگها، درمان ادامه یابد و حل شدن سنگها با تكرار هر 3-1 ماه سونوگرافی تایید شود.. اگر سنگ طی 12 ماه به طور نسبی حل نشود، در نهایت حل شدن آن بعید است.
3ـ ‌به نظر می‌رسد انحلال نسبی سنگ طی شش ماه درمان، با بیش از هفتاد درصد شانس حل شدن كامل سنگ در صورت ادامه درمان، و انحلال طی یك سال درمان، با چهل درصد احتمال حل شدن كامل سنگ همراه است.
4ـ‌ بعضی از بیماران ممكن است هرگز به درمان نیاز نداشته باشند. بیمارانی كه سنگهای نهفته یا دارای حداقل نشانه دارند، به میزان 6-2 درصد در سال، و 27-2 درصد در 5 سال نشانه‌ها یا عواقب سنگ را نشان می‌دهند. این میزان در بیمارانی كه از قبل نشانه دار بوده‌اند، بیشتر است.
5ـ كوله سیستكتومی خارج كردن فوری و دائم سنگ است، اما برای بعضی از بیماران خطر زیادی دارد.
6ـ‌ خطر جراحی از عملكرد سنی تا وجود بیماریهای دیگر متفاوت است، حدود پنج درصد افرادی كه كوله سیستكتومی شده‌اند، نشانه‌های باقیمانده سنگهای محبوس شده در مجرای مشترك دارند.
مصرف در سالمندان: سن، جنسیت، وزن، میزان چاقی، و غلظت سرمی كلسترول به شانس انحلال سنگ با این دارو ارتباط ندارد.
مصرف در كودكان: بی ضرری و اثربخشی دارو در كودكان ثابت نشده است.
مصرف در شیردهی: ترشح این دارو در شیر مشخص نیست، در دوران شیردهی با احتیاط تجویز شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Tablet: 250, 300mg
Capsule: 250, 300mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: اسید صفراوی.
طبقه‌بندی درمانی: ماده حل كننده سنگ صفرا.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده B
نام‌های تجاری: Ursoflor 300
ملاحظات اختصاصی
‌1ـ برای انحلال سنگ كیسه صفرا ماه ها درمان لازم است. انحلال سنگها ممكن است كامل نباشد و در 50 درصد بیماران احتمال عود سنگ طی پنج سال وجود دارد. بیماران برای درمان به دقت انتخاب و روشهای دیگر درمان در نظر گرفته شوند. بی ضرری مصرف این دارو برای بیش از 24 ماه تایید نشده است.
2ـ پاسخ به درمان پیگیری شود. سونوگرافی كیسه صفرا هر شش ماه در اولین سال درمان لازم است. در صورت انحلال سنگها، درمان ادامه یابد و حل شدن سنگها با تكرار هر 3-1 ماه سونوگرافی تایید شود.. اگر سنگ طی 12 ماه به طور نسبی حل نشود، در نهایت حل شدن آن بعید است.
3ـ ‌به نظر می‌رسد انحلال نسبی سنگ طی شش ماه درمان، با بیش از هفتاد درصد شانس حل شدن كامل سنگ در صورت ادامه درمان، و انحلال طی یك سال درمان، با چهل درصد احتمال حل شدن كامل سنگ همراه است.
4ـ‌ بعضی از بیماران ممكن است هرگز به درمان نیاز نداشته باشند. بیمارانی كه سنگهای نهفته یا دارای حداقل نشانه دارند، به میزان 6-2 درصد در سال، و 27-2 درصد در 5 سال نشانه‌ها یا عواقب سنگ را نشان می‌دهند. این میزان در بیمارانی كه از قبل نشانه دار بوده‌اند، بیشتر است.
5ـ كوله سیستكتومی خارج كردن فوری و دائم سنگ است، اما برای بعضی از بیماران خطر زیادی دارد.
6ـ‌ خطر جراحی از عملكرد سنی تا وجود بیماریهای دیگر متفاوت است، حدود پنج درصد افرادی كه كوله سیستكتومی شده‌اند، نشانه‌های باقیمانده سنگهای محبوس شده در مجرای مشترك دارند.
مصرف در سالمندان: سن، جنسیت، وزن، میزان چاقی، و غلظت سرمی كلسترول به شانس انحلال سنگ با این دارو ارتباط ندارد.
مصرف در كودكان: بی ضرری و اثربخشی دارو در كودكان ثابت نشده است.
مصرف در شیردهی: ترشح این دارو در شیر مشخص نیست، در دوران شیردهی با احتیاط تجویز شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ursoflor) (اورسوفلور 300) (اورسوفلور) (داروی ursoflor 300mg) (ursoflor300) () (قرص ursoflor برای چیست) (ursoflor 300mg) (قرص ursoflor) (کپسول اورسوفلور 300) (ursoflor 300 mg) (عوارض قرص اورسوفلور) (قرص اورسوفلور) (ursoflor 300) (قرصursoflor) (داروی اورسوفلور) (عوارض کپسول اورسوفلور) (عوارض اورسوفلور) (کپسول ursoflor) (کپسول اورسوفلور) (داروی ursoflor) (عوارض قرص ursoflor) (اورسوفلور چیست) (موارد مصرف ursoflor) (کپسول ursoflor 300) (کپسول ursoflor 300mg) ( ursoflor) (دارویursoflor) (ursoflor عوارض) (اورسفلور) (اورسوفلور300) (ursoflor چیست)