پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موارد و عوارض مصرف هیدروکسی اوره (Hydroxyurea) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی هیدروکسی اوره چیست؟

1 پاسخ 1

موارد و مقدار مصرف:
موارد و مقدار مصرف
توجه: موارد و مقدار مصرف این دارو ممكن است تغییر یابد. برای كسب اطلاعات جدید به منابع پزشكی مراجعه شود.
الف) تومورهای جامد:‌
بزرگسالان: mg/kg 80 خوراكی به صورت تك دوز هر 3 روز و یا mg/kg 30-20 به‌ صورت تك دوز روزانه مصرف شود.
ب) سرطان‌های سر و گردن (به استثناء لب):‌
بزرگسالان: mg/kg 80 خوراكی به صورت تك دوز هر 3 روز مصرف می‌شود.
پ) CML مقاوم:
بزرگسالان: mg/kg 30-20 خوراكی به‌صورت تك دوز روزانه مصرف می‌شود.
ت) كاهش تعداد بحرانهای دردناك و نیاز به تزریق خون در بیماران مبتلا به آنمی داسی شكل كه بحرانهای دردناك عود شونده متوسط تا شدید دارند (عموماً 3 بحران در عرض 12 ماه):‌
بزرگسالان: ‌دارو با mg/kg/day 15 شروع شود (به‌صورت تك دوز). CBC بیمار هر دو هفته ارزیابی گردد.
مكانیسم اثر
اثر ضد نئوپلاسم:‌ مكانیسم دقیق اثر این دارو مشخص نیست ؛ بدون دخالت در ساخت RNA یا پروتئین، ساخت DNA را مهار می‌كند. ممكن است به عنوان یك متابولیت عمل كرده و از تركیب تیمیدین با DNA جلوگیری كند. همچنین، ممكن است به طور مستقیم به DNA آسیب برساند.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1ـ اگر بیمار قادر به بلعیدن كپسول نباشد، می‌توان محتویات كپسول را در داخل آب خالی كرده و بلافاصله مصرف نمود.
2ـ در صورت سابقه شیمی درمانی با داروهای دیگر یا پرتودرمانی، تنظیم مقدار مصرف ممكن است لازم باشد.
3ـ مقدار مصرف مایعات و دفع آنها پیگیری شده و آب بدن بیمار تامین شود.
4ـ غلظت سرمی كراتینین، اسید اوریك و BUN به طور مرتب اندازه‌گیری شود.
5ـ این دارو ممكن است اریتم بعد از پرتو نگاری را تشدید كند.
6ـ در صورت كاهش عملكرد كلیوی، توهمات بینایی و شنوایی و مسمومیت خونی افزایش می‌یابد.
7ـ اگر تعداد پلاكتها كمتر از mm3 /100000 باشد، باید از تزریق عضلانی تمام داروها خودداری شود.
8ـ كپسولها را باید در یك ظرف سربسته و در دمای اتاق نگهداری كرد. دارو را باید از گرمای زیاد دور نگهداشت.
9ـ بیمارانی كه قبلاً و یا در حال حاضر اینترفرون مصرف می‌نمایند ممكن است در ریسك بیشتری برای ایجاد سمیت‌های واسكولیت مخاطی قرار داشته باشند.
10ـ حین درمان CBC حداقل هفتگی ارزیابی شود.
11ـ بیمار باید هیدراته شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1ـ احتمال بروز تهوع و استفراغ وجود دارد. با این وجود، مصرف دارو را ادامه دهید.
2ـ در صورت بروز استفراغ بلافاصله بعد از مصرف دارو، فوراً به پزشك اطلاع دهید.
3ـ مصرف مایعات زیاد (10 لیوان در روز) موجب افزایش دفع ادرار و تسهیل دفع اسید اوریك می‌شود.
4ـ بروز خونریزی یا كبودی غیرمعمول را به پزشك اطلاع دهید.
5ـ از تماس با افراد مبتلا به عفونت خودداری كنید.
مصرف در سالمندان: بیماران سالخورده ممكن است نسبت به اثرات دارو حساس تر باشند و به مقادیر كمتری از آن نیاز داشته باشند.
مصرف در كودكان: كودكان ممكن است نسبت به اثرات دارو حساس تر باشند و به مقادیر كمتری از آن نیاز داشته باشند.
مصرف در شیردهی: ترشح این دارو در شیر مشخص نیست، ولی به علت وجود عوارض جانبی و موتاژن و كارسینوژن بودن آن، شیردهی در دوران مصرف این دارو توصیه نمی‌شود.
تداخل دارویی:
اثر بر آزمایشهای تشخیصی
هیدروكسی اوره موجب افزایش غلظت سرمی اسید اوریك، كرآتینین و ازت اوره خون (BUN) می‌شود.
این دارو می‌تواند باعث كاهش هموگلوبین، هماتوكریت، WBC، RBC و پلاكت گردد.
مکانیسم اثر:
فارماكوكینتیك
جذب: از دستگاه گوارش به خوبی جذب می‌شود. در صورت مصرف دارو به صورت مقدار واحد در مقادیر زیاد، غلظت سرمی دارو بیشتر از موارد مصرف دارو به صورت مقادیر منقسم خواهد بود.
پخش:
از سد خونی : ‌مغزی عبور می‌كند و در لكوسیتها و اریتروسیتها متراكم می‌شود.
متابولیسم: حدود 50 درصد از داروی مصرف شده در كبد تجزیه می‌شود.
دفع: 50 درصد باقیمانده دارو به صورت تغییر نیافته از راه ادرار دفع می‌شود. متابولیتهای این دارو از طریق ریه‌ها به صورت دی اكسید كربن و از طریق ادرار به صورت اوره دفع می‌شود.
موارد منع مصرف و احتیاط:
تداخل دارویی
در مصرف همزمان فلوئورواوراسیل احتمال بروز مسمومیت عصبی زیاد است.
مصرف همزمان دیدانوزین، ایندیناویر و استاوودین باعث ایجاد پانكراتیت كشنده می‌گردد.
عوارض جانبی:
ملاحظات اختصاصی
1ـ اگر بیمار قادر به بلعیدن كپسول نباشد، می‌توان محتویات كپسول را در داخل آب خالی كرده و بلافاصله مصرف نمود.
2ـ در صورت سابقه شیمی درمانی با داروهای دیگر یا پرتودرمانی، تنظیم مقدار مصرف ممكن است لازم باشد.
3ـ مقدار مصرف مایعات و دفع آنها پیگیری شده و آب بدن بیمار تامین شود.
4ـ غلظت سرمی كراتینین، اسید اوریك و BUN به طور مرتب اندازه‌گیری شود.
5ـ این دارو ممكن است اریتم بعد از پرتو نگاری را تشدید كند.
6ـ در صورت كاهش عملكرد كلیوی، توهمات بینایی و شنوایی و مسمومیت خونی افزایش می‌یابد.
7ـ اگر تعداد پلاكتها كمتر از mm3 /100000 باشد، باید از تزریق عضلانی تمام داروها خودداری شود.
8ـ كپسولها را باید در یك ظرف سربسته و در دمای اتاق نگهداری كرد. دارو را باید از گرمای زیاد دور نگهداشت.
9ـ بیمارانی كه قبلاً و یا در حال حاضر اینترفرون مصرف می‌نمایند ممكن است در ریسك بیشتری برای ایجاد سمیت‌های واسكولیت مخاطی قرار داشته باشند.
10ـ حین درمان CBC حداقل هفتگی ارزیابی شود.
11ـ بیمار باید هیدراته شود.
نكات قابل توصیه به بیمار
1ـ احتمال بروز تهوع و استفراغ وجود دارد. با این وجود، مصرف دارو را ادامه دهید.
2ـ در صورت بروز استفراغ بلافاصله بعد از مصرف دارو، فوراً به پزشك اطلاع دهید.
3ـ مصرف مایعات زیاد (10 لیوان در روز) موجب افزایش دفع ادرار و تسهیل دفع اسید اوریك می‌شود.
4ـ بروز خونریزی یا كبودی غیرمعمول را به پزشك اطلاع دهید.
5ـ از تماس با افراد مبتلا به عفونت خودداری كنید.
مصرف در سالمندان: بیماران سالخورده ممكن است نسبت به اثرات دارو حساس تر باشند و به مقادیر كمتری از آن نیاز داشته باشند.
مصرف در كودكان: كودكان ممكن است نسبت به اثرات دارو حساس تر باشند و به مقادیر كمتری از آن نیاز داشته باشند.
مصرف در شیردهی: ترشح این دارو در شیر مشخص نیست، ولی به علت وجود عوارض جانبی و موتاژن و كارسینوژن بودن آن، شیردهی در دوران مصرف این دارو توصیه نمی‌شود.
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنتی متابولیت (اختصاصی برای فاز s سیكل سلولی).
طبقه‌بندی درمانی: ضد نئوپلاسم، آنتی سیكلیك.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
نام‌های تجاری : Apo - Hydroxyurea
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: توهمات، تشنجات، سردرد، عدم تمركز، گیجی، تب، خستگی.
پوست: اریتم، ریزش مو، راش.
دستگاه گوارش: بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، اسهال، التهاب عمومی مخاط دهان، یبوست، پانكراتیت.
خون: كاهش فعالیت مغز استخوان (به مقدار مصرف بستگی دارد)، لكوپنی، ترومبوسیتوپنی، كم خونی مگالوبلاستوز، آنمی.
سایر عوارض: لرز.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: سركوب فعالیت مغز استخوان، ایجاد زخم در مخاط دهانی و گوارشی، اریتم صورت، بثورات ماكولی پاپولی، از دست دادن حس جهت یابی، توهمات و عیب كار لوله‌های كلیوی.
درمان: معمولاً حمایتی است و شامل انتقال اجزای خون می‌شود.

اشكال دارویی:
اشكال دارویی:
Capsule: 250, 500mg
اطلاعات دیگر:
طبقه‌بندی فارماكولوژیك: آنتی متابولیت (اختصاصی برای فاز s سیكل سلولی).
طبقه‌بندی درمانی: ضد نئوپلاسم، آنتی سیكلیك.
طبقه‌بندی مصرف در بارداری: رده D
نام‌های تجاری : Apo - Hydroxyurea
عوارض جانبی
اعصاب مركزی: توهمات، تشنجات، سردرد، عدم تمركز، گیجی، تب، خستگی.
پوست: اریتم، ریزش مو، راش.
دستگاه گوارش: بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، اسهال، التهاب عمومی مخاط دهان، یبوست، پانكراتیت.
خون: كاهش فعالیت مغز استخوان (به مقدار مصرف بستگی دارد)، لكوپنی، ترومبوسیتوپنی، كم خونی مگالوبلاستوز، آنمی.
سایر عوارض: لرز.
مسمومیت و درمان
تظاهرات بالینی: سركوب فعالیت مغز استخوان، ایجاد زخم در مخاط دهانی و گوارشی، اریتم صورت، بثورات ماكولی پاپولی، از دست دادن حس جهت یابی، توهمات و عیب كار لوله‌های كلیوی.
درمان: معمولاً حمایتی است و شامل انتقال اجزای خون می‌شود.

برگرفته از : دارونمامن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(هیدروکسی اوره) () (هیدروکسی اوره چیست) (عوارض کپسول هیدروکسی اوره) (کپسول هیدروکسی اوره) (عوارض هیدروکسی اوره) (عوارض قرص هیدروکسی اوره) (قرص هیدروکسی اوره) (کپسول آپو هیدروکسی اوره) (کاربرد هیدروکسی اوره) (قرص hydroxyurea medac) (هیدروکسید اوره) (عوارض مصرف هیدروکسی اوره) (کپسول هیدروکسی یورها چیست)